Autor Wątek: LITANIA do Trójcy Przenajświętszej.  (Przeczytany 2218 razy)

marost

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Wiadomości: 236
  • Reputacja: +0/-0
LITANIA do Trójcy Przenajświętszej.
« dnia: 2012-10-30 19:43:36 »
LITANIA do Trójcy Przenajświętszej.

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze wszechmogący! Stworzycielu świata Boże!
Zmiłuj się nad nami!
Synu przedwieczny! Odkupicielu świata Boże!
Zmiłuj się nad nami!
Duchu przenajświętszy! Oświecicielu świata Boże!
Zmiłuj się nad nami!

Boże Ojcze! Boże Synu! Boże Duchu święty! nie trzej jednak, ale jeden Boże!
Zmiłuj się nad nami!
Ojcze! Synu! i Duchu Święty! trzy najświętsze w jednym Bogu osoby;

Ojcze! Synu! i Duchu Ś. we trzech osobach jedność Bóstwa, równość chwały wieczną
społeczność Majestatu mający Boże;

Ojcze przedwieczny, Synu z Ojca przedwiecznie zrodzony, i Duchu Święty od Boga Ojca i
Syna pochodzący;

Trójco przenajświętsza! w której nic pierwszego,
ani pośledniejszego; nic większego, ani mniejszego nie masz;

Trójco przenajświętsza! której troistość osób w jednym Bóstwie, a jedność Bóstwa w
troistości osób wierzymy i wielbimy;

Trójco przenajświętsza! w której Imię, to jest: Ojca,
Syna i Ducha Świętego jesteśmy ochrzczeni;

Trójco przenajświętsza! którą znakiem krzyża ś. wierząc wyznajemy;

Trójco przenajświętsza! chrześcijańskiej wiary naszej najgłębsza a nieomylna tajemnico;

Trójco przenajświętsza! którą poznawać, kochać i wielbić największą jest w niebie szczęśliwością;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże! we trzech osobach niepojęty i niewysłowiony;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże, z którego, przez którego, i w którym jest wszystko;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie mogą;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże! który jako Ojciec Opatrznością wszystko rządzisz;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże! który czynisz cuda na ziemi;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże! litościwy, cierpliwy i wszelkiego miłosierdzia;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże! Królu nad królami i Panie nad wszystkimi panującymi ;

Trójco przenajświętsza, jedyny Boże! który nie chcesz zguby grzesznego człowieka;

Trójco przenajświętsza jedyny Boże! który pokutujących do łaski przyjmujesz:

Trójco przenajświętsza jedyny Boże! którego własność jest pokazywać miłosierdzie zawsze;

Bądź nam miłościw! Przepuść nam Panie!Od wszelkiego złego;
Wybaw nas Panie!
Od powietrza, głodu, ognia i wojny;

Od nagłej i niespodziewanej śmierci;

Przez wszechmocność Twoją, Boże Ojcze, Stworzycielu nasz;

Przez wcielenie, mękę i śmierć Twoją, Synu Boży, Zbawicielu nasz;

Przez oświecenie Twoje, Duchu Święty Pocieszycielu nasz;

Przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych Twoich;


Prosimy niegodne stworzenia Twoje, abyśmy Cię Boga naszego,
ze wszystkiego serca, ze wszystkiej duszy i ze wszystkich sił naszych
chwalili i miłowali;
Wysłuchaj nas Panie!

Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali;

Abyś zgodę i pokój między władzą i ludem chrześcijańskim
sprawować i pomnażać raczył;

Abyś królestwo nasze, miasta i wioski, i obywateli jego, i okoliczne kraje,
od wszelkich plag surowej sprawiedliwości Twojej zachować raczył;

Abyś nam grzechy odpuścić, i do chwały królestwa Twojego przyjąć raczył;

Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny!
Odpuść nam Panie!
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny
Wysłuchaj nas Panie!
Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson.

PROŚBA.
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy,
O błogosławiona Trójco!
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie,
O błogosławiona Trójco!
Wlej ducha swego, do serca mego,
O błogosławiona Trójco!
Wspomóż w potrzebie, proszących Ciebie!
O błogosławiona Trójco!
Odpuść nam złości, dla Twej litości,
O błogosławiona Trójco!
Znieś głód, mór, wojny, spraw czas spokojny,
O błogosławiona Trójco!
Daj dar miłości, i pobożności,
O błogosławiona Trójco!
Szczęść Państwu temu, jako swojemu,
O błogosławiona Trójco!
Strzeż w nim żyjących, broń konających,
O błogosławiona Trójco!
Daj nam być w niebie, prosimy Ciebie,
O błogosławiona Trójco!

W. Błogosławiony jesteś Panie na firmamencie
niebieskim!
O. Chwalebny i nieskończonej chwały godny na wieki.
W. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,
O. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
_________________