Autor Wątek: Od ekumenizmu "powrotu" do ekumenizmu "wspólnej drogi"  (Przeczytany 3276 razy)

marost

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Wiadomości: 236
  • Reputacja: +0/-0
Od ekumenizmu "powrotu"
do ekumenizmu "nawrócenia" ("wspólnej drogi")
 


Jeśli "ekumenizm powrotu" (oryg.franc. "oecuménisme de retour") jest nieustanna praktyką Kościoła, to dlatego, że takie zachowanie dyktują mu święte księgi. Według Nowego Testamentu herezja jest oddaleniem się daleko od prawdy,
jest więc separacją względem Chrystusa, który jest Prawdą:

"Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski (...) Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi w prawdzie?"(Gal5,4 i 7).

Czyż dla katolików nie jest zatem obowiązkiem i gestem miłości sprowadzenie zagubionej owieczki do Prawdy?:
"Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów (Jak 5,19).

Taki jest zatem prawdziwy ekumenizm: sprowadzić zagubionego do owczarni, którą jest Kościół katolicki - depozytariusz Objawienia i Arka zbawienia.

Oto dlaczego Pius XI, w swojej encyklice Mortalius animos o ekumeniźmie (6.02.1928) potępił  wszystkie poczynania ekumeniczne nie polegające na działaniach na rzecz powrotu dysydentów: 

" Jasną rzeczą więc jest, Czcigodni Bracia, dlaczego Stolica Apostolska swym wiernym nigdy nie pozwalała, by brali udział w zjazdach niekatolickich.
Pracy nad jednością chrześcijan nie wolno popierać inaczej, jak tylko działaniem w tym duchu, by odszczepieńcy powrócili na łono jedynego, prawdziwego Kościoła Chrystusowego, od którego kiedyś, niestety, odpadli. Powtarzamy, by powrócili do
jednego Kościoła Chrystusa który jest dla wszystkich widoczny i po wsze czasy, z woli Swego Założyciela, pozostanie takim, jakim go On dla zbawienia wszystkich ludzi ustanowił."


"Ekumenizm powrotu" praktykowany i doskonalony przez papieży podczas pierwszej połowy XXw przyniósł obfite owoce.
Tylko w Europie - w Anglii 121793 anglikanów nawróconych na katolicyzm w latach 1920 do 1930, w Niemczech ok.10 000 rocznie.
Równocześnie katolicyzm odradzał się w krajach w których już nie istniał jak w Danii czy Norwegii (D.Rops, Un combat pour Dieu, tome 12-1 L'histoire de L'Eglise du Christe, Paris 1967, s.118 do 126).

Aktualne tendencje ekumenizmu

Kardynał W.Kasper. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oświadcza otwarcie:

"Stara koncepcja "ekumenizmu powrotu" została obecnie zastąpiona przez ekumenizm "wspólnej drogi" która prowadzi chrześcijan do wspólnoty eklezjalnej rozumianej jako jedność w różnorodności pojednanej (dosł: unité dans la diversité réconciliée) (W.Kasper, La documentation catholique N°22220 du20/02/2000).

O co tu chodzi? - Otóż od tej pory nawracanie się heretyków czy schizmatyków nie jest już ani konieczne ani oczekiwane:
"Ekumenizm nie wymaga wyrzeczenia się naszej własnej tradycji wiary.
Żaden Kościół nie może tego wymagać" (W.Kasper tamże).

"Nie możemy wyrzucić za burtę tego co wiodło nas i wskazywało drogę do dnia dzisiejszego. Co pozwoliło przeżyć naszym przodkom w okolicznościach często trudnych. Nie możemy też oczekiwać tego od naszych braci i sióstr w protestantyzmie
i prawosławiu. Ani my ani oni nie możemy stać się niewiernymi" (La dokumentation catholique N° 2298 z 21/09/2003).

Nowy ekumenizm polega zatem na wykreowaniu i realizacji "przyszłego modelu jedności poszerzonej" (W.Kasper. La dokumentation catholique N° 2298 z 21/09/2003).

Pozyskanie widzialnej jedności w zakresie wiary, sakramentów i urzędu w konsekwencji pozwoliłoby na danie tym trzem fundamentom jedności "jakiejś formy duchowości odnowionej" (tamże).

Tak więc na naszych oczach redefiniuje się wiarę, sakramenty, urzędy. Opracowuje się nowe definicje zdolne objąć różne koncepcje charakterystyczne dla poszczególnych wyznań chrześcijańskich, tak aby żadne z nich nie musiało wyrzec się
własnej specyfiki. Kościół Chrystusowy stanie sie wówczas jednostką globalną ogarniającą poszczególne wyznania chrześcijańskie.


Taki właśnie Kościół został zdefiniowany w niedawnym posłaniu Wielkanocnym podpisanym wspólnie przez przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich z regionu Paryża.

Ze strony Katolickiej posłanie podpisał  kardynał i 11 biskupów:

"Zjednoczeni w jego (Chrystusa) Ciele, tworzymy Kościół, który wbrew swoim słabościom jest dzięki działaniu Łaski Bożej znakiem Jego obecności w świecie (...).

Konkluzja: Jaką zatem przyjąć postawę wobec nowego ekumenizmu? - Nieufność i odrzucenie bez wahania.

Na katolików czyha jeszcze inna forma dewiacji: odrzucanie autorytetów, które publikując nieprecyzyjne teksty nie przyczyniły się do powstrzymania rozprzestrzeniającej się rewolucji w Kościele lub jej napiętnowanie.